Deccal ve Kıyamet Hakkında Reviewed by Momizat on . İmam Ahmed b. Hanbel, İbn Ebi Recâ'dan rivayet etti ki Mihcen b. Edra' şöyle demiştir: Resûlullah sallaüahu aleyhi ve sellem elimden tutup benimle birlikte Uhud İmam Ahmed b. Hanbel, İbn Ebi Recâ'dan rivayet etti ki Mihcen b. Edra' şöyle demiştir: Resûlullah sallaüahu aleyhi ve sellem elimden tutup benimle birlikte Uhud Rating:
Buradasınız: Ana Sayfa » İslam » Her Güne 1 Ders » Deccal ve Kıyamet Hakkında

Deccal ve Kıyamet Hakkında

İmam Ahmed b. Hanbel, İbn Ebi Recâ’dan rivayet etti ki Mihcen b. Edra’ şöyle demiştir: Resûlullah sallaüahu aleyhi ve sellem elimden tutup benimle birlikte Uhud dağına çıktı ve oradan Medine’ye bakıp şöyle dedi:

“Vay yazık! Medine, benim göz aydınlığımdır. Onu en iyi halde (veya hallerin en hayırlısında) bırakıyorum. Buraya Deccal gelecek ve şehrin kapılarının her birinde yalın kılıç duran bir melek bulacak, bu nedenle içeri giremeyecektir.” Böyle dedikten sonra Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, elimden tutmuş olarak oradan indi ve mescide girdi. Orada bir adam namaz kılmaktaydı. “Kim bu?” diye sorunca ben o adamın iyiliklerini söyleyip övdüm. Bana; “Sus, kendisine duyurma, yoksa onu mahvedersin!” dedi.1

 İmam Ahmed b. Hanbel. Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

Müslümanlar, Yahudilerle savaşmadan kıyamet kopmayacaktır. Müslümanlar onları öldürecektir. Öyleki Yahudiler, taşların ve ağaçların arkasına gizlenecek; ağaçlar ve taşlar; ‘Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu! Şurada arkamda bir Yahudi var, gel öldür onu! diyeceklerdir. Yalnız garkad2 ağacı hariç. (Bu onları ele vermeyecektir.) Çünkü o, Yahudilerin ağacıdır.”3

Müslim de aynı senedle Kuteybe’den şöyle bir hadis rivayet etmiştir: “Sizler Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır.4

Allah bilir ya bu hadislerden zahiren anlaşıldığına göre, Türklerle yine Yahudiler kastedilmiştir. Ahmed b. Hanbel, Tirmizî ve İbn Mâce’nin Ebû Bekr es-Sıddık’tan rivayet ettikleri hadiste de ifade edildiği gibi Deccal, Yahudilerdendir.
İmam Ahmed b. Hanbel, Ebû Seleme’den rivayet etti ki Ebû Hüreyre şöyle demiştir: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu işittim:

Şüphesiz, Deccal, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkanlar gibi olan yetmiş bin taraftarıyla Havran ve Kirman’a inecektir.5 Bu, hasen bir hadis olup senedi sağlam ve kuvvetlidir.

Hanbel b. İshak, Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara bir hutbe irâd ederek Deccal‘den bahsetti ve şöyle buyurdu: “Ümmetini Deccal’e karşı uyarmayan hiçbir peygamber yoktur. Benden önce hiçbir peygamberin vasıflandırmadığı şekilde onu size vasıflandıracağım: Onun bir gözü kördür. İki gözünün arasında kâfir kelimesi yazılıdır. Yazı bilen bilmeyen her mümin o kelimeyi okur.” 6

Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere, Allah’ın Emriyle Melekler Tarafından Korunacaktır:

İmam Ahmed b. Hanbel, Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Medine ve Mekke, meleklerce çembere alınacaktır. Bu şehirlerin her giriş yerinde bir melek duracaktır. Buralara Deccal ve veba giremez.” 7

Bu cidden gariptir. Mekke’nin bu bağlamda anılmış olması hiç bilinmemektedir. Veba da aynen böyle… Doğrusunu Allah bilir.

Ebû Davud’un, Ubade b. Samit’ten rivayet ettiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Size Deccal‘den bahsettim. Ama yine de anlamamanızdan korktum. Doğrusu Deccal; kısa boylu, kaba, sert, saçları (dikenli çalı gibi) kıvırcık, tek gözlü, göz çukuru basık biridir. Eğer onu tanıyamazsınız bilin ki Aziz ve Celil olan Rabbiniz kör değildir.” 8


 

  1. Ahmed b. Hanbel. 4/338.
  2. Garkad: Uzunluğu 1 ila 3 m. olan. gövdesi ve dalları beyaz bir ağaç.
  3. Ahmed b. Hanbel, 2/417.
  4. Müslim, Fiten 65.
  5. Ahmed b. Hanbel, 2/337.
  6. Bk. Ahmed b. Hanbel, 1/176; İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, s. 107, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2001.
  7. Ahmed b. Hanbel, 2/483
  8. Ebû Dâvud, Melâhim. 14; Ahmed b. Hanbel, 5/324 İbn Kesîr, Ölüm Ötesi Tarihi, Çağrı Y -yınları, İstanbul. 2001: 108.

İbn-i Kesir

Yazar hakkinda

Web Master

Teknoloji meraklısı, dinini gerektiği gibi yaşamaya ve insanlara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışan bir kul.

Kayıtlı içerikler : 178

Yorum yaz

 

© 2008 - 2016 Yusuf BAHAR - Kaynak gösterilerek alıntı yapmaya açıktır. Bilginin borcu, onu paylaşmaktır. Umarım ki bu vesileyle bir hayır duası ola, o da inşeAllah bizi kurtara.

Scroll to top
Ücretsiz Hizmetler